Over

André Brakenhoff

Na een lange tijd in het bedrijfsleven gewerkt hebben als commercieel directeur , organisatie trainer en docent kwam ik er achter dat geld en macht mij niet langer gelukkig maakte. Mijn vuur werd gedoofd en ik mocht de prijs betalen om alles en iedereen kwijt te raken inclusief mezelf . Om mijzelf opnieuw uit  vinden en mijn vuur aan te wakkeren deed ik vele studies in neurolinguïstisch programmeren, familie systemen, organisatie opstellingen en Germaanse geneeskunst.

Het meest blij word ik als mensen hun passie en hun vuur terug vinden.  Mensen begeleiden in wie ze werkelijk zijn en wat ze werkelijk willen op hun levenspad. De kennis en kunde van vele eeuwen en vele volkeren mogen daarbij worden ingezet. Dit kan met visualisatie‘s, het medicijnwiel , met traumahealing of  energetisch werk.  In contact met je hart en ziel komen daar gaat het om.

Keep the fire burning

Ik werk graag met opstellingen omdat daarin; talenten inzichtelijk worden, richting van het leven zichtbaar wordt, inzichten ontstaan over banen, functies of professies , inzichten over relaties , over landen.   Zowel de vraaginbrenger als de representanten “krijgen “ de energie van wat zij vertegenwoordigen en verwoorden volgens eigen methoden hun gevoel , beelden , inzichten. Er wordt gewerkt met het morfisch veld.  De opstelling kan ook worden uitgevoerd zonder representanten daar de begeleider ook in het morfisch veld dezelfde uitingen kan geven als representanten. (Morfisch veld )De theorie stelt dat er uitwisseling van informatie door groepen van gelijkaardige morfische eenheden plaatsvindt, via morfische velden, die een collectief geheugen vormen. De term morfisch veld omvat morfogenetische, gedrags-, sociale, culturele en geestelijke velden. Het werken met een opstelling biedt naast contact met passie en vuur ook een energie balancerende werking. Vaak zien deelnemers na verloop van tijd de contouren in hun eigen leven. Ze komen dichter bij hunzelf en leven vanuit hun hart.

 • Geaccrediteerd coach
 • Bedrijfskundig ingenieur
 • Expert in familiebedrijven
 • Trainer
 • Docent
 • Trauma opsteller
 • NLP master
 • Opsteller van organisatievraagstukken
 • Opsteller van persoonlijke vraagstukken
 • Germaanse geneeskunst
 • Paardencoach

Terug naar je ware natuur